ผลิตและจำหน่าย เครื่องปั้นดินเผา ศิลาดล
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
Hand Crafted art Celadon and other
Stoneware of the Highest Quality
Open Everyday : 8.30 am. - 4.30 pm.
   
   
member
Welcome :  Guest
line ig facebook
Product inquiry : Empty


 
 
 
 
 
new products
suggest
clearance

 
facebook
facebook
     
 
     
 
Product ID : 1152
Product Code : FG205CE04001
CHRISTMAS CRIB FIGURINES FG205
(Now in stocks : 1  Set)


 
Product ID : 555
Product Code : FG205BC04001
CHRISTMAS CRIB FIGURINES FG205
(Now in stocks : 1  Set)


 
Product ID : 800
Product Code : FG500BC04001
CHRISTMAS CRIB FIGURINES FG500
(Now in stocks : 1  Set)


 
Product ID : 918
Product Code : FG500IN04002
CHRISTMAS CRIB FIGURINES (SET TO 3) FG500
(Now in stocks : 1  Set)


 
Product ID : 917
Product Code : FG500CB04002
CHRISTMAS CRIB FIGURINES (SET TO 3) FG500
(Now in stocks : 1  Set)


 
Product ID : 557
Product Code : FG312CE04002
CHRISTMAS CRIB FIGURINES FG312L
(Now in stocks : 2  Set)


 
     
 
Product ID : 1471
Product Code : G26607706001
MUG G266
(Now in stocks : 1  Piece.)


 
Product ID : 1426
Product Code : FG204M07701001
ORCHID DISH FG204M
(Now in stocks : 1  Piece.)


 
Product ID : 1405
Product Code : B789S07703001
NAM TAO (DOUBLE GOURD) VASE B789S
(Now in stocks : 1  Piece.)


 
Product ID : 1065
Product Code : MKB663077002
SET OF PLATE B663 DW3
(Now in stocks : 5  Set)


 
Product ID : 624
Product Code : G17907706001
COFFEE MUG G179
(Now in stocks : 2  Piece.)


 
Product ID : 1014
Product Code : FG195L07704001
RHINOCEROS FG195L
(Now in stocks : 15  Piece.)


 
     
 
Product ID : 1470
Product Code : FG29307704001
ELEPHANT FG293
(Now in stocks : 1  Piece.)


 
Product ID : 863
Product Code : FG504MCE11001
ELEPHANT FG504M
(Now in stocks : 2  Piece.)


 
Product ID : 1265
Product Code : FG523BC04001
ELEPHANT FG523
(Now in stocks : 1  Piece.)


 
Product ID : 1044
Product Code : FG354CE04001
BIG ELEPHANT FG354
(Now in stocks : 1  Piece.)


 
Product ID : 1281
Product Code : FG223CE04002
VISITING CARD HOLDER, ELEPHANT DESIGN FG223
(Now in stocks : 1  Set)


 
Product ID : 1269
Product Code : FG77LCE04001
BIG ELEPHANT STANDING FG77L
(Now in stocks : 1  Piece.)


 
     
 
Product ID : 901
Product Code : G32707810001
MUG G327
(Now in stocks : 1  Piece.)


 
Product ID : 981
Product Code : G327BC10002
MUG G327 WITH ELEPHANT DESIGN
(Now in stocks : 1  Piece.)


 
Product ID : 1039
Product Code : G17907810003
MUG G179
(Now in stocks : 1  Piece.)


 
Product ID : 1091
Product Code : G269IV10001
MUG G269
(Now in stocks : 1  Piece.)


 
Product ID : 1260
Product Code : B517LIV10001
PLATE B517L WITH DOCTOR AND NURSE DRAWING DESIGN
(Now in stocks : 1  Piece.)


 
Product ID : 1216
Product Code : D06L02010002
SMALL DISH D06L WITH SNOW MAN DRAWING DESIGN
(Now in stocks : 1  Piece.)


 
     
 
Product ID : 1464
Product Code : FG389F4004001
YOGA FG389
(Now in stocks : 1  Piece.)


 
Product ID : 1462
Product Code : FG369CB04001
YOGA FG369
(Now in stocks : 1  Piece.)


 
Product ID : 1461
Product Code : FG368WH04001
YOGA FG368
(Now in stocks : 1  Piece.)


 
Product ID : 1463
Product Code : FG386WH04001
YOGA FG386
(Now in stocks : 1  Piece.)


 
Product ID : 1465
Product Code : FG471CB04001
YOGA FG471
(Now in stocks : 1  Piece.)


 
Product ID : 1460
Product Code : FG364CB04001
YOGA FG364
(Now in stocks : 1  Piece.)


Artist 
 


Mengraikilns Best of Celadon and Ceramics
The Aesthetics of Quality Celadons

Copyright Mengraikilns ROP. All Rights Reserved
79/2 Arak Rd. Soi Samlan 6 T.Phrasingh A.Muang Chaingmai 50200 Thailand